Ειδικό τεύχος του JPKPD με θέμα την “Μαθηματική Φαρμακολογία”

Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics

Ο όρος “Μαθηματική Φαρμακολογία” (Mathematical Pharmacology) είναι πρόσφατος και περιλαμβάνει εφαρμογές των μαθηματικών στη φαρμακολογία, τέτοιες όμως που να μην έχουν γίνει τόσο mainstream ακόμα, ώστε να αποτελούν κομμάτι της φαρμακομετρίας ή της συστημικής φαρμακολογίας (QSP). Σε συνέχεια του επιτυχημένου workshop που πραγματοποιήθηκε στο Leiden το 2015, εκδόθηκε τώρα ένα ειδικό τεύχος με διάφορα άρθρα γύρω από το θέμα. Το εργαστήριο μας μετέχει στο τεύχος αυτό με την εργασία Fractional calculus in pharmacokinetics.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s