Παρουσιάσεις στο PAGE Meeting 2017

PAGE-1

Eirini Tsotsou, Despoina Danassi, Eleni Magira, Spyros Zakynthinos, Georgia Valsami, Aristides Dokoumetzidis Population pharmacokinetics of gentamycin in hospitalized ICU patients. [go]
Alexios G. Tsiligiannis, Maria Sfouni and Aris Dokoumetzidis Optimization of a paediatric FDC tablet and dosing regimen for the first line treatment of tuberculosis [go]
Nikhil Pillai, Sorell L. Schwartz, Thang Ho, Aris Dokoumetzidis, Robert Bies, Immanuel Freedman Estimating Nonlinear Dynamic Systems in Pharmacology using Chaos Synchronization [go]
Advertisement

Modelling and Simulation Working Group

capture

Το Modelling and Simulation Working Group (MSWG) είναι μια ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που αρπαρτίζεται απο ειδικούς απο όλη την Ευρώπη και έχει ως στόχο να παρέχει υποστήριξη στις υπόλοιπες επιστημονικές επιτροπές του ΕΜΑ (όπως η CHMP, η PDCO και η SAWP) σε θέματα σχετικά με την μοντελοποίηση και προσομοίωση στα φάρμακα.

Ο Αριστείδης Δοκουμετζίδης ειναι μέλος του MSWG από το 2016.

Παρουσιάσεις στο PAGE Meeting 2015

PAGE-1

Georgia Charkoftaki, Aris Dokoumetzidis, Melanie Joy Population pharmacokinetics of cyclophosphamide and its 4-OH metabolite in patients with glomerulonephritis [go]
Maria Sfouni, Irene-Ariadne Kechagia, Sophia Markantonis, Aris Dokoumetzidis Prediction of subtherapeutic tigecycline plasma levels by model-based Bayesian individualization [go]
Irene-Ariadne Kechagia, John M. Harrold, Juan Jose Perez-Ruixo, Aris Dokoumetzidis A simulation study to investigate the identifiability of parameters in a minimal PBPK model structure with target binding [go]

Τι είναι η Φαρμακομετρία;

Η Φαρμακομετρία (pharmacometrics) είναι η επιστήμη της ανάπτυξης και εφαρμογής μαθηματικών μοντέλων για την ποσοτική περιγραφή και την πρόβλεψη της φαρμακοκινητικής και της φαρμακοδυναμικής βιοδραστικών ουσιών, καθώς και της μεταβλητότητας αυτών, σε πειραματόζωα, εθελοντές, ασθενείς ή και ολόκληρους πληθυσμούς. Θεωρείται οτι είναι η επιστήμη της ποσοτικής φαρμακολογίας. Σκοπό έχει την βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων καθώς και της παρεχόμενης θεραπείας σε ασθενείς. Οι φαρμακομετρικές μελέτες μπορεί να περιγράφουν την πορεία του φαρμάκου στον οργανισμό, την εξέλιξη της ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης της υγιούς φυσιολογίας) και την επίδραση του φαρμάκου στην ασθένεια. Η Φαρμακομετρία χρησιμοποιείται ευρύτατα στην φαρμακευτική βιομηχανία παγκοσμίως και αποτελεί μια από τις σημαντικές ειδικότητες σχετικές με την ανάπτυξη φαρμάκων. Η υπέρτατη φιλοδοξία της φαρμακομετρίας είναι η δημιουργία virtual patients και η εκπόνηση in silico clinical trials, αντικαθιστώντας ή μειώνοντας δραστικά τις μελέτες που γίνονται σε ανθρώπους και ζώα.

Αριστείδης Δοκουμετζίδης, Επίκ. Καθ. Φαρμακοκινητικής – Φαρμακομετρίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ