Νέες δημοσιεύσεις του εργαστηρίου

Τα παρακάτω ειναι μερικά αρθρα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, με συμμετοχή του εργαστηρίου μας, πανω σε αντιβιοτικά και αντιμυκητιασικά φάρμακα:

Population pharmacokinetics of micafungin over repeated doses in critically ill patients: a need for a loading dose? Kapralos I, Mainas E, Neroutsos E, Apostolidi S, Siopi M, Apostolopoulou O, Dimopoulos G, Sambatakou H, Valsami G, Meletiadis J, Dokoumetzidis A. J Pharm Pharmacol. 2020 Aug 12. doi: 10.1111/jphp.13353

Comparative pharmacokinetics of the three echinocandins in ICU patients. Mainas E, Apostolopoulou O, Siopi M, Apostolidi S, Neroutsos E, Mirfendereski H, Marchand S, Couet W, Dokoumetzidis A, Valsami G, Sambatakou H, Dimopoulos G, Meletiadis J. J Antimicrob Chemother. 2020 Jul 22:dkaa265. doi: 10.1093/jac/dkaa265.

Monte Carlo simulation of temocillin 6 g daily administered by continuous infusion or intermittent dosage. Tsakris A, Koumaki V, Dokoumetzidis A, Balakrishnan I. J Antimicrob Chemother. 2020 Jul 9:dkaa248. doi: 10.1093/jac/dkaa248.

Population pharmacokinetics of anidulafungin in ICU patients assessing inter- and intrasubject variability. Kapralos I, Mainas E, Apostolopoulou O, Siopi M, Neroutsos E, Apostolidi S, Dimopoulos G, Sambatakou H, Valsami G, Meletiadis J, Dokoumetzidis A. Br J Clin Pharmacol. 2020 Jul 7. doi: 10.1111/bcp.14457

Population Pharmacokinetics of Teicoplanin in Preterm and Term Neonates: Is It Time for a New Dosing Regimen? Kontou A, Sarafidis K, Begou O, Gika HG, Tsiligiannis A, Ogungbenro K, Dokoumetzidis A, Agakidou E, Roilides E. Antimicrob Agents Chemother. 2020 Mar 24;64(4):e01971-19. doi: 10.1128/AAC.01971-19.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s