Επιτυχία στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. !

Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ

Η πρόταση του εργαστηρίου μας με τίτλο “Optimizing drug development by Modeling and Simulation approaches”, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αριστείδη Δοκουμετζίδη και προϋπολογισμό 180 000 ευρώ, βρίσκεται στην προσωρινή οριστική λίστα των επιτυχόντων, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει  στις αρχές του 2020, θα διαρκέσει 3 χρόνια και θα χρηματοδοτήσει μεταξύ άλλων 3 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s