Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Το εργαστήριό μας συμμετέχει σε 4 πρόσφατες δημοσιεύσεις σε διάφορα ενδιαφέροντα θέματα, οπως anti-doping control, αντιβιωτικά αλλά και νέες μεθοδολογίες για την εκτίμηση παραμέτρων. Ολα τα αρθρα είναι προιόντα μακροχρόνιων συνεργασιών που συνεχίζονται.

Minocycline susceptibility breakpoints for Acinetobacter baumannii: do we need to re-evaluate them? Tsakris A, Koumaki V, Dokoumetzidis A.J Antimicrob Chemother. 2018 Nov 8. doi: 10.1093/jac/dky448.

Chaos synchronization and Nelder-Mead search for parameter estimation in nonlinear pharmacological systems: Estimating tumor antigenicity in a model of immunotherapy. Pillai N, Craig M, Dokoumetzidis A, Schwartz SL, Bies R, Freedman I.Prog Biophys Mol Biol. 2018 Nov;139:23-30. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2018.06.006. Epub 2018 Jun 19.

The effect of athletes` hyperhydration on the urinary ‘steroid profile’ markers in doping control analysis. Athanasiadou I, Kraiem S, Al-Sowaidi S, Al-Mohammed H, Dbes N, Al-Yazedi S, Samsam W, Mohamed-Ali V, Dokoumetzidis A, Alsayrafi M, Valsami G, Georgakopoulos C. Drug Test Anal. 2018 Sep;10(9):1458-1468. doi: 10.1002/dta.2403. Epub 2018 May 30.

Pharmacokinetics of Daptomycin in Critically Ill Pediatric Patients.  Antachopoulos C, Ilia S, Kadiltzoglou P, Baira E, Dokoumetzidis A, Gikas E, Volakli E, Sdougka M, Briassoulis G, Roilides E. Antimicrob Agents Chemother. 2018 May 25;62(6). pii: e02462-17. doi: 10.1128/AAC.02462-17. Print 2018 Jun.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s