Το MSWG του EMA αναβαθμίστηκε σε Working Party

capture

Η από καιρό δρομολογούμενη αναβάθμιση της επιτροπής του EMA, αρμόδια για θέματα μοντελοποίησης, MSWG από Working Group σε Working Party (MSWP), υλοποιήθηκε πρόσφατα και καταδεικνύει τον όλο ένα και πιο αναβαθμισμένο ρόλο της φαρμακομετρίας στις διαδικασίες έγκρισης των φαρμάκων.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s