Νεο μάθημα “Φαρμακομετρία” στο ΠΜΣ Βιοστατιστική του ΕΚΠΑ

https://i0.wp.com/biostatistics.med.uoa.gr/wp-content/uploads/2016/05/Untitled.png

Στο ΠΜΣ Βιοστατιστική του ΕΚΠΑ, έχει ενταχθεί μεταπτυχιακό μάθημα με αντικείμενο την Φαρμακομετρία, με θεωρία και πρακτική άσκηση, το οποίο θα διδάξει ο Αριστείδης Δοκουμετζίδης.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s