Τι είναι η Φαρμακομετρία;

Η Φαρμακομετρία (pharmacometrics) είναι η επιστήμη της ανάπτυξης και εφαρμογής μαθηματικών μοντέλων για την ποσοτική περιγραφή και την πρόβλεψη της φαρμακοκινητικής και της φαρμακοδυναμικής βιοδραστικών ουσιών, καθώς και της μεταβλητότητας αυτών, σε πειραματόζωα, εθελοντές, ασθενείς ή και ολόκληρους πληθυσμούς. Θεωρείται οτι είναι η επιστήμη της ποσοτικής φαρμακολογίας. Σκοπό έχει την βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων καθώς και της παρεχόμενης θεραπείας σε ασθενείς. Οι φαρμακομετρικές μελέτες μπορεί να περιγράφουν την πορεία του φαρμάκου στον οργανισμό, την εξέλιξη της ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης της υγιούς φυσιολογίας) και την επίδραση του φαρμάκου στην ασθένεια. Η Φαρμακομετρία χρησιμοποιείται ευρύτατα στην φαρμακευτική βιομηχανία παγκοσμίως και αποτελεί μια από τις σημαντικές ειδικότητες σχετικές με την ανάπτυξη φαρμάκων. Η υπέρτατη φιλοδοξία της φαρμακομετρίας είναι η δημιουργία virtual patients και η εκπόνηση in silico clinical trials, αντικαθιστώντας ή μειώνοντας δραστικά τις μελέτες που γίνονται σε ανθρώπους και ζώα.

Αριστείδης Δοκουμετζίδης, Επίκ. Καθ. Φαρμακοκινητικής – Φαρμακομετρίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ

Advertisement